جداکننده و خنثی کننده

در حال نمایش 6 نتیجه

جداکننده تگ و خنثی کننده لیبل که از مهمترین اجزای سیستم های امنیتی فروشگاهی می باشد.

جداکننده برای تگ سخت در فروشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد. برای انتخاب این دستگاه نیازی به نوع سیستم (RF.AM) نیست.واحد سنجش قدرت جدا کننده گوس می باشد. در حال حاضر قوی ترین نوع جداکننده در بازار 12000 گوس می باشد.

خنثی کننده لیبل در بحث سیستم های امنیتی فروشگاهی به منظور غیرفعال کردن لیبل های امنیتی مورد استفاده قرارا میگیرد.

در انتخاب نوع این دستگاه باید حتما نوع سیستم گیت های امنیتی را دانست، زیرا عملکرد خنثی کننده ها در فرکانس های مختلف گوناگون است.

خنثی کننده و جداکننده ها چون در طول روز به تعداد دفعات زیادی مورد استفاده قرار میگرد باید توجه کرد تا جنس مرغوب خریداری شود.

 

اطلاعات بیشتر ...