آراد

نرم افزار فروشگاهی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش یک نتیجه

نرم افزار آراد نسخه پایا
تومان۲۷۵,۰۰۰
گزارش موجودی کالا گزارش موجودی کالا در انبار  برگشت از خرید و فروش گزارش ماهیانه کالا
ثبت مدیریت چک  گزارش دفترتفصیلی اشخاص  گروه گزارش دفاتر  گزارش خلاصه دفاتر
 گزارش سود بخش ها  تبدیل پیش فاکتور به فاکتور گزارش روزانه کالا گزارش وضیعت انبار
نمره 0 از 5
نرم افزار آراد نسخه خرازی
تومان۵۷۰,۰۰۰

برخی از امکانات کاربردی:

۱- چاپ بارکد کالا و تنظیمات ۲- گروه گزارشات انبارداری ۳- گروه هزینه و درآمد ۴- گزارش سود بخش ها ۵- ثبت و مدیریت دسته چک ۶- افزایش/کاهش سرمایه ۷- گزارش دفتر تفصیلی اشخاص ۸- گروه پیش فاکتور و سفارشات ۹- گروه معامله کالا ۱۰- امکان باز کردن چند فاکتور بطور همزمان ۱۱- گروه گزارش دفاتر ۱۲- گروه گزارشات زمانی کالا ۱۳- ترازنامه ۱۴- تعریف چندین بارکد بارکد برای کالا ۱۵- عملیات انبار (انتقال از انبار به انبار)

نمره 0 از 5
نرم افزار آراد نسخه دانا
تومان۸۵۰,۰۰۰
چاپ چک و تنظیمات  گزارش سود بخش ها گروه گزارشات انبارداری  امکان باز کردن چند فاکتور به طور همزمان
 تولید محصول چاپ بارکد کالا و تنظیمات افزایش/کاهش سرمایه گروه سیستم حقوق و دستمزد
ترازنامه ثبت و مدیریت دسته چک  گروه معامله کالا  گروه گزارشات سرمایه
ماژول فروش هایپرمارکت گروه پیش فاکتور و فاکتور  گروه گزارش دفاتر  گروه هزینه و درآمد
نمره 0 از 5
نرم افزار آراد نسخه صندوق مکانیزه فروش
تومان۱۵۰,۰۰۰
انتخاب شغل در اولین اجرا تعریف بانک صدور چک و مدیریت کامل  درج کالا در فاکتور توسط بارکد
تعریف بخش و انبار تعریف صندوق مشاهد سود و زیان تعریف کالا در واحد مختلف
تعیین قیمت به سه روش صدور فاکتور خرید و فروش ثبت هزینه و در آمد پشتیبان گیری دستی و خودکار
 تعریف اشخاص گزارش موجودی کالا  ثبت سند افتتاحیه دارای قفل سخت افزاری
نمره 0 از 5
نرم افزار آراد نسخه صنعت چوب
تومان۶۵۰,۰۰۰

برخی از امکانات کاربردی:

۱-چاپ بارکد کالا و تنظیمات ۲-گروه گزارشات انبارداری ۳-گروه هزینه و درآمد ۴-گزارش سود بخش ها ۵-ثبت و مدیریت دسته چک ۶-افزایش/کاهش سرمایه ۷-گزارش دفتر تفصیلی ۸-گروه کزارشات سرمایه ۹-گروه پیش فاکتور و سفارشات ۱۰-کروه معامله کالا ۱۱-امکام باز کردن چمد فاکتور بطور همزمان ۱۲-گروه کزارش دفاتر ۱۳-گروه سیستم حقوق و دستمزد ۱۴-تولید محصول ۱۵-گروه گزارشات زمانی کالا ۱۶-ترزانامه ۱۷-عملیات انبار (انتقال از انبار به انبار)

نمره 0 از 5
نرم افزار آراد نسخه عینک فروشی
تومان۵۴۰,۰۰۰

از امکانات این نرم افزار می توان  به موارد زیر اشاره کرد:

۱-چاپ بارکد کالا و تنظیمات ۲-گروه گزارشات انبارداری ۳-گروه هزینه و درآمد ۴-گزارش سود بخش ها ۵-ثبت و مدیریت دسته چک ۶-افزایش/کاهش سرمایه ۷-گزارش دفتر تفصیلی ۸-گروه پیش فاکتور و سفارشات ۹-گروه گزارشات سرمایه ها ۱۰-گروه معامله کالا ۱۱-امکان باز کردن چند فاکتور بطور همزمان ۱۲-گروه گزارش دفاتر ۱۳-گروه گزارشات زمانی کالا ۱۴-تزارنامه

نمره 0 از 5
نرم افزار آراد نسخه کارا
تومان۴۹۰,۰۰۰
چاپ بارکد کالا گزارش وضعیت انبار  گزارش روزانه کالا
 گزارش موجودی کالا  گزارش سرمایه ها برگشت از فروش و خرید
 گروه گزارش دفاتر افزایش/کاهش سرمایه گروه گزارشات انبار داری
ترازنامه گروه گزارشات زمانی کالا گروه هزینه و درآمد
نمره 0 از 5
نرم افزار آراد نسخه هایپر مارکت
تومان۵۷۰,۰۰۰
چاپ بارکد کالا و تنظیمات گروه گزارشات انبارداری  گروه هزینه و درآمد گروه سود بخش ها  تعریف چندین بارکد برای کالا
 ثبت و مدیریت دسته چک  افزایش/کاهش سرمایه گزارش دفتر تفصیلی اشخاص گروه گزارشات سرمایه ها  عملیات انبار
 گروه پیش فاکتور و سفارشات  گروه معامله کالا  گروه گزارش دفاتر  ترازنامه  ماژول فروش هایپرمارکت
نمره 0 از 5